A jelen rendelési feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az ITAL-TÁR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett terroirclub.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint a Szolgáltató által értékesített termékeket telefonon, illetve emailen keresztül megrendelő ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani.

1. A szolgáltatások igénybevétele
A Szolgáltató alkoholtartalmú termékeit csak 18 év feletti Ügyfelek számára értékesíti. A Szolgáltató az Ügyfél életkorát ellenőrizni jogosult.

1.1 A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek meg kell adnia nevét/cégnevét, email címét és telefonszámát illetve számlázási és szállítási címét.

1.2 Megrendelés
Jelen Feltételek alapján a Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására a Weboldalon keresztül, telefonon, illetve emailben kerülhet sor. Jelen Feltételek nem terjednek ki a Szolgáltató székhelyén történő termékértékesítésre.

(a) Weboldalon keresztül történő megrendelés
Internetes megrendelés feladására a „Kosár” használatával van lehetőség, amelynek véglegesítését követően a “Pénztárban” meg kell adni az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél rendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A rendelés elküldésével az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló email Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

(b) Telefonos, illetve emailben történő megrendelés
Telefonos illetve emailben történő megrendelés esetén az Ügyfélnek meg kell adnia a megvásárolni kívánt pontos termék nevét és annak pontos darabszámát, valamint az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél megrendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A megrendelés megadásával az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló e-mail Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

(c) Rendelésem feladásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Ital-Tár Kft. kiemelt, illetve idényjellegű ajánlatairól részemre értesítést küldjön.

1.3 A kiszállítás módja, helye és időpontja
Amennyiben az Ügyfél a megrendelést tárgynap 12 óráig megadja, és az a Szolgáltató által a tárgynapon visszaigazolásra kerül, a Szolgáltató a kiszállítást az ország egész területén területén legkésőbb a tárgynapot követő második munkanap ez  10 és 17 óra között vállalja, feltéve, hogy az Ügyfél házhozszállításkor (átvételkor) készpénzben fizet, vagy előre utalással teljesítette, vagy PayPal-on, vagy bankkártyával keresztül fizet és az ellenérték a kiszállítás napját megelőző nap 17 óráig a Szolgáltató PayPal számláján jóváíródik. Fenntartjuk a jogot, hogy december hónapban a szállítási határidőt szükség esetén felülvizsgáljuk.

Amennyiben az Ügyfél PayPal-on keresztül fizet és az ellenérték a kiszállítás napját megelőző nap 17 óráig a Szolgáltató PayPal számláján nem íródik jóvá, úgy – ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában – a Szolgáltató a kiszállítást legkorábban az ellenérték PayPal számláján történő jóváírásának napját követő munkanapra vállalja.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással kíván fizetni, úgy – ettől eltérő egyedi megállapodás hiányában – a Szolgáltató a kiszállítást legkorábban az ellenérték bankszámláján történő jóváírásának napját követő munkanapra vállalja.

Amennyiben a megrendelés során megadott kiszállítási cím (i) Magyarországon kívül esik, úgy a speciális szállítási igények és költségek kapcsán előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltatóval.

Ha a házhozszállítás meghiúsul, mivel a megadott időpontban és helyen az Ügyfél nem volt elérhető, a Szolgáltató megkísérel az Ügyféllel, az általa megadott telefonszámon és/vagy email címen keresztül új kiszállítási időpontot, illetve címet egyeztetni. Ezen egyeztetés sikertelensége esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megszűnik. Ilyen esetben, amennyiben az Ügyfél a termék vételárát már kifizette, az az Ügyfél részére visszajár, azzal, hogy a meghiúsult kiszállítás költségét a Szolgáltató abból jogosult levonni.

A kiszállítás helyett az Ügyfél a termékeket előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.).

1.4 A kiszállítás költsége
A szállítással kapcsolatos költségek az ország egész területén 15.000 forint alatti rendelés esetén 2.500 forint, 15.000 forintot meghaladó megrendelés esetén ingyenes.

A szállítással kapcsolatos költségek Magyarországon kívülre történő kiszállítás esetén a Szolgáltatóval történő egyéni előzetes egyeztetés alapján kerülnek meghatározásra.

A szállítási költségek egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.5 Termékárak
A kínálatban szereplő termékek aktuális árai kiskereskedelmi bruttó árak. Az alkalmanként kétszázezer forintot meghaladó összegű megrendelések esetén a Szolgáltató 10 százalék kedvezményt biztosít a számla végösszegéből. Ezen kedvezmény más esetleges kedvezményekkel össze nem vonható. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Az árak és a kedvezmények egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.6 Fizetési módok
Megrendeléskor az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • személyes átvételkor a Szolgáltató székhelyén (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.) készpénzben vagy bankkártyával,
  • házhozszállításkor (átvételkor) készpénzben,
  • a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
  • Paypal-on keresztül.

2. A megrendelés módosítása és lemondása
Megrendelését az Ügyfél a kiszállítás napján 9 óráig a megrendelési azonosítójának megjelölésével telefonon, illetve emailben lemondhatja, illetve módosíthatja.

3. Panaszok kezelése

A megrendelésért a Szolgáltató a termék átadásáig teljes körű felelősséget vállal, amennyiben a termékek kiszállítását maga végzi. Egyéb esetben a kiszállítást végző szolgáltató felelősségére vonatkozó szabályok az irányadók. A megrendelt termékekkel kapcsolatos esetleges panaszokat, kérjük jelezze emailben, telefonon vagy a Szolgáltató székhelyén a nyitvatartási időpontokban.

Kiszállítákor az Ügyfél köteles meggyőződni a kiszállított termékek serülésmentességéről és megfelelőségéről, ide nem értve a kiszállított termékek szemrevételezéssel meg nem állapítható esetleges hibáit. A sérült, téves vagy hiányos terméket a kiszállítást követő 2 munkanapon belül jelzett panasz esetén a Szolgáltató saját költségén kicseréli, illetve pótolja. A kiszállítást követő 2. napon túl a termék sérülésével, illetve hiányosságával kapcsolatban a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

A Szolgáltató a szemrevételezéssel meg nem állapítható hibával rendelkező (borhibás) terméket a termék felbontását követő legfeljebb 2 munkanapon belül azonos, hibátlan termékre cseréli ki, illetve amennyiben az nem megoldható, annak vételárát visszatéríti, feltéve, hogy az Ügyfél (i) a hibás termék palackját és dugóját a Szolgáltatónak visszajuttatja, (ii) a palack legalább félig tele van, valamint (iii) a termék a Szolgáltató által is elismerten hibás.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:

(i) Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén található szaküzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

(ii) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

(iii) Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

(iv) Bírósági eljárás:ital Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

4. Felügyeleti szerv:
Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi- és Közellátási Ügyosztály
1033 Budapest, Fő tér 3.
Tel.: +36-1-437-8500